top of page

סיפורי החלמה 

סרטונים מרגשים הכוללים סיפורי החלמה של אנשים מעוררי השראה, רבים מהם זכיתי ללוות.

רן ארהרד וקבוצת ההחלמה הרוחנית - מרתון סיפורי החלמה, ראש השנה תשע"ט

נחושים להחלים 1:  הסרטון כולל ראיונות חושפניים עם 12 פוגשות ופוגשי סרטן, כולם מעוררי השראה (עשר נשים ושני גברים). המרואיינים נמצאים בשלבים שונים של ההתמודדות, מכאלה שנחשבים ל"סופניים" ועד לכאלו שנחשבים ל"נס רפואי". ולכולם הייתה ויש תשוקה עזה להחלמה!

נחושים להחלים 2:  הסרטון כולל ראיונות חושפניים עם פוגשות ופוגשי סרטן, כולם מעוררי השראה.
לכולם הייתה ויש תשוקה עזה להחלמה!
תודה רבה לעמותת תעצומות על הליווי והתמיכה לאורך הדרך.

 

אורית ממן ראדה- סיפור החלמה מעורר השראה. מתוך הארוע: פותחים את השנה בהחלמה שיר ואהבה תשע"ט

חלי חרמון - סיפור החלמה מעורר השראה. מתוך הארוע: פותחים את השנה בהחלמה שיר ואהבה תשע"ט

יפעת ידידיה - סיפור החלמה מעורר השראה. מתוך הארוע: פותחים את השנה בהחלמה שיר ואהבה תשע"ט

עופרה תאומי - סיפור החלמה מעורר השראה. מתוך הארוע: פותחים את השנה בהחלמה שיר ואהבה תשע"ט

דינה מרכוס - סיפור החלמה מעורר השראה. מתוך ארוע קיץ של קבוצת ההחלמה הרוחנית.

bottom of page